Stories and Tales in the VOC Journals

Au$ 26.53

This product is currently out of stock

Product Code: THT DL-9

Stories and Tales in the VOC Journals (Downloadable)

(Please note that the supplier of this product informed us of an additional R20 cost for downloading the product, after we had publicised the product. The price has accordingly had to be increased to R235.)

This publication provides, in English, a running commentary on the events covered in the VC and VOC Daghregisters of 1680-1692, 1695, 1699-1700, 1704, 1706, 1709, 1713-1714 and 1789. The chronological presentation of the information in a very readable manner allows the reader to experience the stories as they unfold and become part of history.

Attention is given to a significant number of important events and interesting individuals. Only a small section of these are listed below. The full table of contents can be downloaded here.

 • Commander Simon van der Stel
 • News from and about the Castle
 • Weather, agriculture and land distribution
 • Slaves from Madagaskar
 • The saga of Oelof Bergh
 • The case of Grietjie Grof
 • Genealogy
 • The fate of the November fleet
 • The new hospital
 • A year of turbulence and unrest
 • The murder that shocked the community
 • Foreign legions and regiments on Cape soil

and much more!

Format:  Downloadable


Stories and Tales in the VOC Journals (Aflaaibaar)

(Neem asb kennis dat die verskaffer van hierdie item ons na die bekendstelling van hierdie produk in kennis gestel het van 'n aflaaifooi van R20. Die prys moes derhalwe aangepas word na R235.)

Hierdie publikasie vertel, in Engels, die stories van die gebeure wat in die VC en VOC Daghregisters van 1680-1692, 1695, 1699-1700, 1704, 1706, 1709, 1713-1714 en 1789 opgeneem is. Die maklik-leesbare kronologiese aanbieding laat die leser toe om die gebeure te ervaar soos wat hulle ontvou en deel van die geskiedenis word.

Aandag word aan 'n wye reeks gebeure en persone gegee, waarvan slegs 'n klein aantal hieronder gelys word. Die volledige inhoudsopgawe kan hier afgelaai word.

 • Kommandeur Simon van der Stel
 • Nuur oor en van die Kasteel
 • Die weer, landbou en land-verdeling
 • Slawe van Madagaskar
 • Die saga van Oelof Bergh
 • Die storie van Grietjie Grof
 • Genealogie
 • Die lot van die November vloot
 • Die nuwe hospitaal
 • 'n Jaar van onrus
 • Die vernietigende impak van pokke
 • Die moord wat die gemeenskap geskud het
 • Buitelandse legioene en regimente  aan die Kaap

en vele meer!

Formaat:  Aflaaibaar