Tanap (Aflaaibaar / Downloadable)

Au$ 16.93

This product is currently out of stock

Product Code: THT DL-1

TANAP - Aflaaibare weergawe

Volledige transkripsies van die Resolusies van die Politieke Raad van die Kaap de Goede Hoop (1651-1795). Hierdie produk bevat baie inligting van genealogiese belang. Dit sluit ook 'n omvattende tweetalige inleiding in met 'n belangrike geskiedkundige inligting asook 'n glossarium met vreemde woorde

Formaat: Aflaaibaar


TANAP - Downloadable version

(please note this product is in Afrikaans)

Complete transcription of the Resolutions of the Council of Policy of the Cape of Good Hope (1651-1795). Comprehensive introduction in both English and Afrikaans


Format: Downloadable