VC-Daghregisters, Deel 1 1680-1686 (Aflaaibaar / Downloadable)

Au$ 16.93

This product is currently out of stock

Product Code: THT DL-8

VC-Daghregisters, Deel 1: 1680-1686  (Aflaaibare weergawe)

VC-Daghregisters, Deel 1: 1680-1686 - Simon van der Stel tydperk, bevat onder andere die onderstaande interessante gebeure:

 • Die kasteel dien as middelpunt  van regeringsbedrywighede, huisves onder andere Makasser-adel.
 • Die belangrike besoek van Kommissaris HA van Rheede word ook gedek.
 • Aandag word ook gegee aan Stellenbosch as belangrike landbousentrum.
 • Die eerste boeremark (basaar) is in die tydperk geopen.
 • Papegaai van Stellenbosch.
 • Die invloed van die oorloë in die Ooste en Europe op die lewe aan die Kaap.
 • Die slawe van Madagaskar
 • Die handel met inheemse volke.
 • Die besoek van die goewerneur aan die Kooperberge in Namakwaland
 • Silwer in die Steenberge.

Formaat: Aflaaibaar


VC-Daghregisters, Deel 1: 1680-1686 - Downloadable version

(please note this product is in Afrikaans)

VC-Daghregisters, Deel 1: 1680-1686 - the era of Simon van der Stel. Several interesting events are described, including:

 • The central role of the Castle in government affairs, including accommodating Macassar royalty.
 • The important visit of HA van Rheede.
 • Stellenbosch as important agricultural area.
 • The opening of the first farmers market (bazaar).
 • 'Papegaai van Stellenbosch'.
 • The impact of the wars in the East and in Europe on life at the Cape.
 • The slaves from Madagaskar.
 • Trade with indigenous people.
 • The governor's visit to the Kooperberge in Namakwaland
 • Silver in the Steenberge.


Format: Downloadable