VOC-Daghregisters, Deel 4 (Aflaaibaar / Downloadable)

Au$ 16.93

This product is currently out of stock

Product Code: THT DL-7

VOC-Daghregisters, Deel 4 - Aflaaibare weergawe

VOC-Daghregisters, Deel 4: 1713, 1714 en 1789 is op hierdie stadium die laaste CD in die THT-CD-reeks wat bekend gestel word. Gefotografeer in die Nationaal Archief, Den Haag en plaaslik getranskribeer en van 'n Inleiding voorsien.

1713 was die jaar waarin die vernietigende pokke-epidemie die Kaapse vlek asook die platteland getref het met ’n ongekende aantal sterftes onder almal – vryman, slaaf,  asook inheemse mense. Lees van Gesaghebber Willem Helot wie posisie verdag klink, die poging tot moord beplan deur Willem Mensink wat skotvry waarskynlik ’n skuldige gewete moes sus, en die uitwerking van die Vredesverdrag van Utrecht wat tot aan Cabo gevoel is.

In 1714 arriveer Goewerneur Maurits Pasques de Chavonnes en sy gesin aan die Vlek, nuwe Khoi-kapteins kom by die Kasteel aan om deur die goewerneur ingehuldig te word, Maria Mouton staan tereg oor die moord op haar man, Frans Jooste en die ontberinge van die oorlewendes van die gestrande VOC-skip, Bennebroek, word beskryf. Dit is enkele hoogtepunte van die talle gebeurtenisse in die boek.

75 jaar later, in 1789, het die gang van die wêreld baie verander, talle skepe van verskillende Westerse lande doen maandeliks by die Kaapse hawe aan, die plaaslike militêre mag word versterk deur buitelandse legioene, o.a. dié van De Meuron, Württemberg en Luxemburg, en nuus van die Franse Revolusie wat ook hierdie uithoek bereik, hou later ernstige gevolge vir hierdie kolonie in. Die name en omstandighede van talle mense word in al bg. dagregisters genoem.

Formaat: Aflaaibaar


VOC-Daghregisters, Deel 4 - Downloadbale version

(please note this product is in Afrikaans)

VOC-Daghregisters, Deel 4: 1713, 1714 and1789. At presen this is the fnal CD in the THT series.  is op hierdie stadium die laaste CD in die THT-CD-reeks wat bekend gestel word. Photographed in the Nationaal Archief, The Hague and locally transcribed.

in 1713 an epidemic killed untold numbers of people at the Cape. All inhabitants were affected. Read about the suspect position of Willem Helot, the attempted murder by Willem Mensink as well as the consequences of the Peace Treaty of Utrecht on life at the Cape.

Governor Maurits Pasques de Chavonnes and his family arrived in 1714. In the same year we read of the new Khoi-captains who arrived at the Castle to be inaugurated, the murder case against Maria Mouton, Frans Jooste and the deprivations suffered by the survicors of the stranded VOC ship, Bennebroek. these are but a few of the highlights of an absorbing book.

By 1789 the landscape at the Cape has changed markedly. Ships from a variety of nations visit the Cape, the local military forces are strengthened by foreign legions including those of  De Meuron, Württemberg andLuxemburg. The French Revolution also impacts extensively on the colony.

Format: Downloadable