Vrijboek lists (Aflaaibaar / Downloadable)

Au$ 16.93

This product is currently out of stock

Product Code: THT DL-3

Vrijboek lyste - Aflaaibare weergawe

Die “Vrijboek”-lyste bevat inligting oor VOC-dienaars: naam, van, plek van herkoms, rang, jaar aangeland, skip waarmee aangeland, datum van vrywording, en onder die hofie: Nota, diverse inligting. Die “Lijst van het Corps Pennisten” bevat inligting oor die penniste onder aanvoering van Kommandant William Ferdinand van Reede van Oudshoorn soos op 6 December 1794, nl. die rang, naam en van, geboorteplek, en onder die hofie: Aanmerking, wie oorlede of afwesig was.

Transkripsies van die “Vrijboek”-lyste: 15 bande gefotografeer in Nationaal Archief, Den Haag en plaaslik getranskribeer. Die “Lijst van het Corps Pennisten” getranskribeer. 

Formaat: Aflaaibaar


Vryboek lijste - Downloadable version

(please note this product is in Afrikaans)

Transcription of 15 volumes containing particulars of VOC servants with each one’s date of departure, ship name, date of arrival and date of discharge from VOC service. Photographed in Nationaal Archief, The Hague and locally transcribed. Also included is the “Lijst van het Corps Pennisten” of 1794, the last group of scribes in VOC service at the Cape.

Introduction in English.


Format: Downloadable