Pretorius - 'n Familie-linie oor twee kontinente en meer as drie eeue

Au$ 13.17

Product Code: PREK4XFH5

Pretorius - 'n Familie-linie oor twee kontinente en meer as drie eeue

Hierdie werk strek oor meer as tien geslagte en handel oor die Pretoriuslinie van Johannes Jacobus Pretorius en Anna Margaretha Momberg wat hulle na 1865 te Soetvlei en Mooimeisiesfontein in die Frankfortdistrik gevestig het, en oor hul nageslag waarvan sommige na die Noord-Oos Vrystaat, onder andere Kroonstad en selfs Wes-Transvaal uitgewyk het.

Die outeur Ds. PJ Pretorius maak gebruik van gedeeltes van "Pretorius oor drie eeue" maar verskaf ook addisionele inligting oor die betrokke tak. 'n Twintigtal fotos en dokumente word ook in die boek opgeneem.

Die grootste gedeelte van die boek word deur die geslagsregister opgeneem maar aandag word ook gegee aan die voorgeskiedenis van die Pretoriusfamilies, die bondswapen se ontwerp en betekenis en die Pretoriusfees van 1955. 'n Kort biografie van die outeur word ook ingesluit.

Bladsye:   98 (in Afrikaans)
Formaat:  Aflaaibare PDF (±80Mb)


Pretorius - 'n Familie-linie oor twee kontinente en meer as drie eeue

This work covers a period of more than ten generations with a specific focus on the line of Johannes Jacobus Pretorius and Anna Margaretha Momberg. This couple settled at Soetvlei and Mooimeisiesfontein in the Frankfort disctrict after 1865. Their descendants settled mainly in the North-Eastern Freestate and the Western Transvaal.

The author (Rev. PJ Pretorius) makes use of portions of ME Pretorius' seminal work "Pretorius oor drie eeue" but also provides additional information about the particular branch of the family. Some twenty-odd photos and documents complement the text.

While the family register comprises the largest part of the book, attention is also paid to the history of the Pretorius family, the design and meaning of the family crest and the large family gathering ("feast") held in 1955. A short biography of the author is also included. 

Pages:   98 (in Afrikaans)
Format:  Downloadable PDF (±80Mb)