Genealogy

Sort by

OJO Ferreira Omnibus

Die Vosloos - Nuttige landsburgers

Die Jordaan bundel

Die Jordaanfamilie - 'n historiese ontleding van hul genealogie en die vestiging van 'n toerismeroete

Jourdan/Jordaan-familie in Suid-Afrika: 'n genealogiese register vanaf 1688

Morkel - A remarkable South African family (updated)

Stamouers Coetzee en nageslagte

Die Steenkamps van Suidelike Afrika

Die Heystek familieboek 1862-1987

Geslagsregister van die familie Van Heerden

Op 'n Onmeetlikheid, van een eindpunt na 'n ander

Pretorius oor drie eeue

Smuts van die Swartland

Supergene

Supergene

R 230

Info

Stamvader Ignatius Ferreira en sy naverwante

The NA Coetzee Omnibus

Van Schalkwyk Geslagsregister

Personalia Der Periode van het Engelsch Bestuur oor Java

Janse(n) van Rensburg Familie

Stellenbosch Doopregister 1688-1732

Die Lootse van Suid-Afrika

Die Boshoff familie in Suid-Afrika

Pretorius/Onmeetlikheid kombinasie

Die Du Plessis Familieboek 1688-1988

Reg en Onreg: Kaapse regspraak in die agtiende eeu

Souvenir of the Commemoration of the Centenary of the 1820 Settlers

Pretorius van Barkly-Oos

Genealogies of Otto Families

Die familie Buitendag in Suid-Afrika

Die De Beer Familie: drie eeue in Suid-Afrika

1820 Settler Families

Mooc 13/1/1

Mooc 13/1/1

R 140

Info

From Diaspora to Diorama

Nauhaus: A remarkable Missionary Family

Die Scott Omnibus

Van der Meulen register

The Swiss at the Cape of Good Hope, 1652-1971

Personalia of the Germans at the Cape, v2

Van der Merwe - Daar is blou bloed in jou are

Stamvader Pieter Becker - sy misdade en verhore

Die herkoms van die Afrikaner 1657-1867

Die Van der Merwes van Middendeel

Afrikaners in Angola 1880-1928/Transvalianos en Estrangeiros

Nageslag van Guillaume de Swardt

Swanepoel

Swanepoel

R 135

Info

Onder-Kouga: Bakermat van Gerbers en Ferreiras

Sort by