Voortrekkermense V

Au$ 13.17

Product Code: 978-1-920091-84-2

Die vyfde boek in Preller se pragreeks oor Voortrekkermense bevat die volgende 3 hoofstukke

1. Behrens dagboek (Afrikaanse vertaling)
2. Behrens dagboek (oorspronklike Duitse teks)
3. Dagboek van JH Hattingh (slot, vervolg van VM 1)

190 bladsy, Afrikaans en Duits

 


The fifth book in Preller's highly acclaimed Voortrekkermense series comprises of the following 3 chapters

1. Behrens diary (Afrikaanse translation)
2. Behrens diary (Original German text)
3. Final instalment of JH Hattingh's Dairy (Afrikaans, first part published in VM 1)

 

190 Pages, Afrikaans and German