Historical/Biographical

Sort by

Die van der Merwes van Middendeel

1848 Cape Almanac

With Roberts to Pretoria

Lotgevalle van die Voortrekkers in Natal 1838-1843

The Experiences of an Aide-de-Camp in the Anglo Boer War

A Woman's Wanderings and Trials during the Anglo-Boer War

Boer Atrocities - The Pretoria Lunatic Asylum and its Inmates

Young Mrs Murray goes to Bloemfontein

In Mid-Victorian Cape Town

Private John Jackson's Boer War Diary

The passing of Pageview

The Gibson story

Jagersfontein - Past and present 1870-1904

Anna Neethling-Pohl - Lewensskets en haar Portugese dagboek

1820 Settler Omnibus

Ferreira Omnibus

Die Vosloos - Nuttige landsburgers

Die Jerusalemgangers

Die stranding van die Sao Joao

Touching Circles, Touching Hands

Agter die Magalies

De La Rey - Lion of the West

Die geskiedenis van die Rustenburg distrik vanaf ongeveer 1840

General Louis Botha

JC Smuts

JC Smuts

Au$ 9.76

Info

The Old Cape Colony - her men and houses

Oom Paul's People

Op 'n Onmeetlikheid, van een eindpunt na 'n ander

President Paul Kruger

President Steyn

Sandile - The Fall Of The Xhosa Nation

Supergene

Supergene

Au$ 21.95

Info

Stormberg - A Lost Opportunity

Sword in the Sand - Gideon Scheepers

The Anglo Boer War Combo

The Commandant-General Petrus Jacobus JOUBERT

The Voortrekkers

Johannesburg in Arms

A Century of Wrong - FW Reitz

Cecil Rhodes - Man and Empiremaker

Olive Schreiner - Portrait of a South African woman

Personalia Der Periode van het Engelsch Bestuur oor Java

Voortrekkermense 1

With the Boer Forces

Voortrekkermense 2

Voortrekkermense 1-6 Kombo

The Africanders - A Century of Dutch - English Feud in South Africa

Voortrekkermense III

Voortrekkermense IV

In die Skaduwee van die Dood

Die Boere op St Helena

Andries Pretorius - lewensbeskrywing van die Voortrekker Kommandant-generaal

Kerk op die Wit Hooglande

Boere & Nag op St Helena Kombo

Reg en Onreg: Kaapse regspraak in die agtiende eeu

Dagboek van 'n Bethulie Kampdogter

Vir Vryheid en vir Reg

Souvenir of the Commemoration of the Centenary of the 1820 Settlers

Voortrekkermense VI

Anton Anreith - Sculptor

Lomax, Portrait of a South African village/ Portret van 'n Suid-Afrikaanse dorp

Vader Van Sy Volk

Dorp van Drome: Molteno 1874-1974

1820 Settler Families

Voortrekkermense V

Four Months Besieged - the story of Ladysmith

The Story of the Settlement: Grahamstown

A History of the Jews in South Africa

Kalahari Mac Omnibus

From Diaspora to Diorama

Nauhaus: A remarkable Missionary Family

My Reminiscences of the Anglo Boer War - Gen Ben Viljoen

Sektretaresse vir die Verwoerds

The Boer Version of the War

The Story of the Boers

Hoe Zij Stierven

Die Sieketroosters in Suid-Afrika

The Anglo-Boer War: A Pictorial History

The Rebel Record

Gen Jan Smuts and his long ride

Meintjes Omnibus

The Boer War Memoirs of Daniel Jacobus Steyn Geldenhuys

Die eerste Vryswartes van Stellenbosch 1679-1720

Cmdt Gideon Scheepers and the search for his grave

Cmdt Johannes Lötter and his rebels

World War 1 Diary of Private Brooks on the Western Front

Stamvader Pieter Becker - sy misdade en verhore

Die herkoms van die Afrikaner 1657-1867

Slagtersnek en sy mense

Dit is Totius - JD du Toit 1877-1953

SJ du Toit van die Paarl (1847-1911)

Afrikaners in Angola 1880-1928/Transvalianos en Estrangeiros

Ilha de Moçambique byna Hollands

Serpa Pinto amongst Boer and Brit

Goa, hoofsetel van die Estado da India

Dias, Da Gama en die Khoikhoin

Das Neves - His residence in Mozambique and his visit to the Transvaal

Onder-Kouga: Bakermat van Gerbers en Ferreiras

Sort by