Historical/Biographical

Sort by

Lotgevalle van die Voortrekkers in Natal 1838-1843

Sagres & Suiderkuis: Raakpunte tussen Portugal en Suid-Afrika deur vyf eeue

NGK Worcester Gedenkboek

NGK Worcester Gedenkboek

Au$ 14.64 Au$ 9.76

Info

The Experiences of an Aide-de-Camp in the Anglo Boer War

The Experiences of an…

Au$ 11.71 Au$ 8.30

Info

A Woman's Wanderings and Trials during the Anglo-Boer War

Frontier Family

Frontier Family

Au$ 11.71 Au$ 7.32

Info

Boer Atrocities - The Pretoria Lunatic Asylum and its Inmates

1848 Cape Almanac

1848 Cape Almanac

Au$ 11.71 Au$ 7.32

Info

NGK Kaapstad - Die Moeder van ons Almal

Day of the Buffalo - The Laingsburg Flood

Day of the Buffalo - The…

Au$ 13.17 Au$ 8.30

Info

Young Mrs Murray goes to Bloemfontein

In Mid-Victorian Cape Town

In Mid-Victorian Cape Town

Au$ 11.71 Au$ 7.32

Info

Ultrarunners All

Ultrarunners All

Au$ 2.44 Au$ 1.47

Info

Private John Jackson's Boer War Diary

The passing of Pageview

The passing of Pageview

Au$ 13.17 Au$ 8.30

Info

The Cowleys from Derbyshire to Plettenberg Bay

The Cowleys from Derbyshire to…

Au$ 21.95 Au$ 14.64

Info

The Gibson story

The Gibson story

Au$ 11.71 Au$ 9.76

Info

Jagersfontein - Past and present 1870-1904

Anna Neethling-Pohl - Lewensskets en haar Portugese dagboek

Anna Neethling-Pohl -…

Au$ 11.71 Au$ 5.86

Info

Koue Bokkeveld - Die storie van Op-die-Berg

Die Heese Omnibus

Die Heese Omnibus

Au$ 24.39 Au$ 14.64

Info

Ferreira Omnibus

Ferreira Omnibus

Au$ 24.39 Au$ 14.64

Info

Die Jerusalemgangers

Die Jerusalemgangers

Au$ 13.17 Au$ 8.30

Info

Die stranding van die Sao Joao

Die stranding van die Sao Joao

Au$ 11.71 Au$ 8.30

Info

Touching Circles, Touching Hands

Touching Circles, Touching Hands

Au$ 13.17 Au$ 11.23

Info

Agter die Magalies

Agter die Magalies

Au$ 4.88 Au$ 4.39

Info

De La Rey - Lion of the West

De La Rey - Lion of the West

Au$ 11.71 Au$ 8.30

Info

Die geskiedenis van die Rustenburg distrik vanaf ongeveer 1840

Die geskiedenis van die…

Au$ 13.66 Au$ 8.30

Info

Edenburg 1863-1963

Edenburg 1863-1963

Au$ 11.71 Au$ 8.30

Info

General Louis Botha

General Louis Botha

Au$ 11.71 Au$ 8.30

Info

JC Smuts

JC Smuts

Au$ 9.76 Au$ 4.39

Info

The Old Cape Colony - her men and houses

Oom Paul's People

Oom Paul's People

Au$ 9.76 Au$ 4.39

Info

President Paul Kruger

President Paul Kruger

Au$ 11.71 Au$ 8.30

Info

President Steyn

President Steyn

Au$ 11.71 Au$ 8.30

Info

Sandile - The Fall Of The Xhosa Nation

Stormberg - A Lost Opportunity

Stormberg - A Lost Opportunity

Au$ 11.71 Au$ 8.30

Info

Sword in the Sand - Gideon Scheepers

The Anglo Boer War Combo

The Anglo Boer War Combo

Au$ 11.71 Au$ 8.30

Info

The Commandant-General Petrus Jacobus JOUBERT

The Commandant-General Petrus…

Au$ 13.17 Au$ 8.30

Info

The Voortrekkers

The Voortrekkers

Au$ 13.17 Au$ 7.32

Info

Johannesburg in Arms

Johannesburg in Arms

Au$ 7.32 Au$ 2.93

Info

A Century of Wrong - FW Reitz

A Century of Wrong - FW Reitz

Au$ 7.32 Au$ 4.39

Info

Cecil Rhodes - Man and Empiremaker

Olive Schreiner - Portrait of a South African woman

Voortrekkermense 1

Voortrekkermense 1

Au$ 13.17 Au$ 6.83

Info

With the Boer Forces

With the Boer Forces

Au$ 9.76 Au$ 4.39

Info

Eeu van Genade: NGKerk Molteno 1881-1981

Windhoek: Van Plaaswyk tot Stadsgemeente

Voortrekkermense 2

Voortrekkermense 2

Au$ 13.17 Au$ 6.83

Info

Voortrekkermense 1-6 Kombo

Voortrekkermense 1-6 Kombo

Au$ 39.03 Au$ 19.51

Info

The Africanders - A Century of Dutch - English Feud in South Africa

Voortrekkermense III

Voortrekkermense III

Au$ 13.17 Au$ 6.83

Info

Voortrekkermense IV

Voortrekkermense IV

Au$ 13.17 Au$ 6.83

Info

In die Skaduwee van die Dood

In die Skaduwee van die Dood

Au$ 7.32 Au$ 3.42

Info

Die Boere op St Helena

Die Boere op St Helena

Au$ 9.76 Au$ 4.88

Info

Andries Pretorius - lewensbeskrywing van die Voortrekker Kommandant-generaal

Andries Pretorius -…

Au$ 7.32 Au$ 3.90

Info

Die Kerk van Stellenbosch 1686-1963

Kerk op die Wit Hooglande

Kerk op die Wit Hooglande

Au$ 11.71 Au$ 4.00

Info

Die Gereformeerde Kerk, Potchefstroom 1863-1988

Die Gereformeerde Kerk,…

Au$ 11.71 Au$ 8.30

Info

Oorlogsoormag en ander sketse en verhale

NGK Wolmaransstad

NGK Wolmaransstad

Au$ 11.71 Au$ 8.30

Info

Nag op St Helena

Nag op St Helena

Au$ 7.32 Au$ 4.39

Info

Boere & Nag op St Helena Kombo

Boere & Nag op St Helena Kombo

Au$ 13.17 Au$ 9.76

Info

Dagboek van 'n Bethulie Kampdogter

Vir Vryheid en vir Reg

Vir Vryheid en vir Reg

Au$ 7.32 Au$ 3.90

Info

Voortrekkermense VI

Voortrekkermense VI

Au$ 13.17 Au$ 6.83

Info

Anton Anreith - Sculptor

Anton Anreith - Sculptor

Au$ 9.76 Au$ 3.90

Info

Lomax, Portrait of a South African village/ Portret van 'n Suid-Afrikaanse dorp

Lomax, Portrait of a South…

Au$ 11.71 Au$ 7.32

Info

Vader Van Sy Volk

Vader Van Sy Volk

Au$ 7.32 Au$ 3.90

Info

Dorp van Drome: Molteno 1874-1974

Voortrekkermense V

Voortrekkermense V

Au$ 13.17 Au$ 6.83

Info

Four Months Besieged - the story of Ladysmith

The Story of the Settlement: Grahamstown

A History of the Jews in South Africa

Kalahari Mac Omnibus

Kalahari Mac Omnibus

Au$ 7.32 Au$ 4.88

Info

Nauhaus: A remarkable Missionary Family

My Reminiscences of the Anglo Boer War - Gen Ben Viljoen

Sektretaresse vir die Verwoerds

The Boer Version of the War

The Boer Version of the War

Au$ 9.76 Au$ 3.90

Info

The Story of the Boers

The Story of the Boers

Au$ 7.32 Au$ 3.90

Info

Hoe Zij Stierven

Hoe Zij Stierven

Au$ 7.32 Au$ 3.90

Info

Die Sieketroosters in Suid-Afrika

The Anglo-Boer War: A Pictorial History

The Rebel Record

The Rebel Record

Au$ 56.11 Au$ 46.34

Info

Gen Jan Smuts and his long ride

Gen Jan Smuts and his long ride

Au$ 17.08 Au$ 14.64

Info

Meintjes Omnibus

Meintjes Omnibus

Au$ 39.03 Au$ 19.51

Info

The Boer War Memoirs of Daniel Jacobus Steyn Geldenhuys

Die eerste Vryswartes van Stellenbosch 1679-1720

Die eerste Vryswartes van…

Au$ 9.76 Au$ 4.88

Info

Cmdt Gideon Scheepers and the search for his grave

Cmdt Gideon Scheepers and the…

Au$ 17.08 Au$ 14.64

Info

Cmdt Johannes Lötter and his rebels

World War 1 Diary of Private Brooks on the Western Front

World War 1 Diary of Private…

Au$ 10.73 Au$ 8.30

Info

Slagtersnek en sy mense

Slagtersnek en sy mense

Au$ 11.71 Au$ 8.30

Info

Dit is Totius - JD du Toit 1877-1953

SJ du Toit van die Paarl (1847-1911)

Ilha de Moçambique byna Hollands

Serpa Pinto amongst Boer and Brit

Goa, hoofsetel van die Estado da India

Dias, Da Gama en die Khoikhoin

Dias, Da Gama en die Khoikhoin

Au$ 11.71 Au$ 8.30

Info

Das Neves - His residence in Mozambique and his visit to the Transvaal

Das Neves - His residence in…

Au$ 11.71 Au$ 8.30

Info

Sort by