Historical/Biographical

Sort by

1848 Cape Almanac

1848 Cape Almanac

Au$ 11.71

Info

A Century of Wrong - FW Reitz

A History of the Jews in South Africa

A Woman's Wanderings and Trials during the Anglo-Boer War

Agter die Magalies

Andries Pretorius - lewensbeskrywing van die Voortrekker Kommandant-generaal

Anna Neethling-Pohl - Lewensskets en haar Portugese dagboek

Anton Anreith - Sculptor

Boer Atrocities - The Pretoria Lunatic Asylum and its Inmates

Boere & Nag op St Helena Kombo

Cecil Rhodes - Man and Empiremaker

Cmdt Gideon Scheepers and the search for his grave

Cmdt Johannes Lötter and his rebels

Dagboek van 'n Bethulie Kampdogter

Das Neves - His residence in Mozambique and his visit to the Transvaal

Day of the Buffalo - The Laingsburg Flood

De La Rey - Lion of the West

Dias, Da Gama en die Khoikhoin

Die Boere op St Helena

Die eerste Vryswartes van Stellenbosch 1679-1720

Die Gereformeerde Kerk, Potchefstroom 1863-1988

Die geskiedenis van die Rustenburg distrik vanaf ongeveer 1840

Die Heese Omnibus

Die Heese Omnibus

Au$ 19.51

Info

Die Jerusalemgangers

Die Kerk van Stellenbosch 1686-1963

Die Sieketroosters in Suid-Afrika

Die stranding van die Sao Joao

Dit is Totius - JD du Toit 1877-1953

Dorp van Drome: Molteno 1874-1974

Edenburg 1863-1963

Eeu van Genade: NGKerk Molteno 1881-1981

Four Months Besieged - the story of Ladysmith

Frontier Family

Frontier Family

Au$ 11.71

Info

Gen Jan Smuts and his long ride

General Louis Botha

Goa, hoofsetel van die Estado da India

Hoe Zij Stierven

Ilha de Moçambique byna Hollands

In die Skaduwee van die Dood

In Mid-Victorian Cape Town

Jagersfontein - Past and present 1870-1904

JC Smuts

JC Smuts

Au$ 9.76

Info

Johannesburg in Arms

Kalahari Mac Omnibus

Kerk op die Wit Hooglande

Koue Bokkeveld - Die storie van Op-die-Berg

Lomax, Portrait of a South African village/ Portret van 'n Suid-Afrikaanse dorp

My Reminiscences of the Anglo Boer War - Gen Ben Viljoen

Nag op St Helena

Nauhaus: A remarkable Missionary Family

NGK Kaapstad - Die Moeder van ons Almal

NGK Wolmaransstad

NGK Wolmaransstad

Au$ 11.71

Info

NGK Worcester Gedenkboek

OJO Ferreira Omnibus

Olive Schreiner - Portrait of a South African woman

Omnibus - Johannes Meintjes

Oom Paul's People

Oorlogsoormag en ander sketse en verhale

President Paul Kruger

President Steyn

President Steyn

Au$ 11.71

Info

Private John Jackson's Boer War Diary

Sagres & Suiderkuis: Raakpunte tussen Portugal en Suid-Afrika deur vyf eeue

Sandile - The Fall Of The Xhosa Nation

Sektretaresse vir die Verwoerds

Serpa Pinto amongst Boer and Brit

SJ du Toit van die Paarl (1847-1911)

Slagtersnek en sy mense

Stormberg - A Lost Opportunity

Sword in the Sand - Gideon Scheepers

The Africanders - A Century of Dutch - English Feud in South Africa

The Anglo Boer War Combo

The Anglo-Boer War: A Pictorial History

The Boer Version of the War

The Boer War Memoirs of Daniel Jacobus Steyn Geldenhuys

The Commandant-General Petrus Jacobus JOUBERT

The Cowleys from Derbyshire to Plettenberg Bay

The Experiences of an Aide-de-Camp in the Anglo Boer War

The Gibson story

The Gibson story

Au$ 11.71

Info

The Old Cape Colony - her men and houses

The passing of Pageview

The Rebel Record

The Rebel Record

Au$ 56.11

Info

The Story of the Boers

The Story of the Settlement: Grahamstown

The Voortrekkers

The Voortrekkers

Au$ 13.17

Info

Touching Circles, Touching Hands

Ultrarunners All

Vader Van Sy Volk

Vir Vryheid en vir Reg

Voortrekkermense 1

Voortrekkermense 1-6 Kombo

Voortrekkermense 2

Voortrekkermense III

Voortrekkermense IV

Voortrekkermense V

Voortrekkermense VI

Windhoek: Van Plaaswyk tot Stadsgemeente

With the Boer Forces

World War 1 Diary of Private Brooks on the Western Front

Young Mrs Murray goes to Bloemfontein

Sort by